Om oss

Den sjuende bølgen er et enkeltpersonforetak som driver med kurs, guiding og veiledning innen to områder som tilsynelatende har en begrensa kobling seg imellom. På den ene siden innen havpadling og friluftsliv i fjellet. Og på den andre innen Motiverende intervju (MI) som er en kommunikasjonsstil som legger grunnlaget for endring og utvikling i menneskers liv. Men en kobling er det likevel: fellesfaktorene er utvikling, læring, mestring, motivasjon og trivsel. I dag er en mulighet til å få til det du ikke fikk til i går!

Håvard Engen er blant annet utdannet agronom, allmennlærer og spesialpedagog. Han har en såpass sammensatt yrkesbakgrunn som bestyrer for besøksgård, miljøterapeut og avdelingsleder i rusbehandlingsinstitusjon, opplæringsrådgiver i et statlig helseforetak og studentveileder/coach ved NTNU og masteklatrer innen mobiltelefoni.

Utdanning i MI har han fra Bergensklinikkene/Kompetansesenter Rus – Vest og MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Erfaring med kurs og veiledning har han fra blant annet en lang rekke kommuner, Buf-etat Region Midt, Rusbehandling Midt-Norge, psykisk helsevern i Helse Midt-Norge, NTNU, Pøbelprosjektet, Aleris Ungplan, Betania rehabiliteringstjenesten og Høgskolen i Hedmark.

Innen friluftsliv han utdannet skredinstruktør i Norsk Fjellsportforum, vinterturleder og kursleder i Turistforeningen (DNT) og mye brukt av Trondhjems Turistforening som kurs- og turleder. Tilsvarende utdanning har han fra Norges padleforbund (NPF) som veileder, hav. Han har hatt flere hundre deltakere på padlekurs med svært gode tilbakemeldinger. Her blir en ivaretatt på beste vis og utvikler seg enten en er nybegynner eller har vært en del i kajakken fra før.

Den sjuende bølgen er den som samler krefter fra de seks andre bølgene. Og som dermed har kraft i seg til å løfte deg litt høyere, litt lengre og gi deg en litt større fart videre i den retningen du vil. Forutsatt at du behersker styringen. Om ikke kan vi hjelpe deg med det gjennom våre kurs. Enten for faktisk å styre kajakken. Eller du vil løfte deg i profesjonell eller privat sammenheng gjennom å skape bedre møter mellom mennesker gjennom å trene på elementer fra Motiverende intervju (MI).