Kart, vær, snø, skred

Før du skal på tur må du planlegge så turen din blir trygg&trivelig og sånn passe utfordrende for deg og dem du skal dra sammen med. Papirkart og noen gode turbøker er blant mine favoritter, men det finnes også mange gode ressurser på nett. Her er noen eksempler.

Kart

  • kartutskrift.no Trolig det beste grensesnittet for utskrift i A4 eller A3.
  • norgeskart.no Her er mulighetene mange! Velg mellom bl.a. land- og sjøkart, få informasjon om stedene, lag ditt eget kart, ta utskrift osv.
  • ut.no/kart Turistforeningens turkart for Norge. Best hvis du trenger informasjon om turisthytter og merkede stier f.eks. Finnes også som app.
  • maps.google.no Har ikke detaljkart som de andre, best egnet til oversikt og planlegging av transport.
  • miljostatus.no/kart Sjekk for verneområder før du skal på tur. Merk av for «Vernede områder» og zoom inn på det aktuelle området.
  • nve.no/kartkatalog Oversikt over NVE sine ressurskart.
  • senorge.no Snø, vann og vær.

Vær og vann

yr.no
storm.no
 pent.no
weather.com
 timeanddate.com
accuweather.com
meteoblue.com
nve.no Vannføring målt i regulerte vassdrag

Snø

Snøobservasjoner: Snømålinger, skianlegg: Snøprediksjoner, skianlegg:  
senorge.no
yr.no
skiinfo.no
fnugg.no
wepowder.com
sjogg.no
pudder.friflyt.no
 

Skredvarsel/skredkart

Skredvarsel/snøobservasjoner: Skredkart:
varsom.no/snoskredvarsling Skredvarsel fra NVE
regobs.no Hent og meld skredrelaterte snøobservasjoner fra NVE.
xgeo.no Profesjonell kartside med meteorologiske data og snøobservasjoner.
lavinprognoser.se Svensk skredvarsling, dekker også inn i Norge.
skredkart.ngi.no Se bratthet eller løsne-/utløpsområder.
nve.no/bratthetskart Se bratthet i terrenget
nve.no/aktsomhet Løsne-/utløpsområder.
nve.no/forsvaret Forsvarets synfarte skredkart.

Sidene senorge.no, varsom.no, regobs.no og xgeo.no er ulike sider av samme sak og baseres delvis på samme datamateriale.

Opplæring i/ressurser om skred og snø

Is